सन 2008-2009 - भारत स्काऊट आणि गाईड तर्फे खरी कमाई सेवा महोत्सव प्रकल्पात द्वितीय क्रमांक