सन 2009-2010 - भारत स्काऊट आणि गाईड तर्फे खरी कमाई सेवा महोत्सव प्रकल्पात प्रथम क्रमांक