26 November 2011 - केंद्रसंमेलनाअंतर्गत इंग्रजी संभाषण स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक