8 June 2018 - विद्यालयाचा मार्च २०१८ दहावी परीक्षेचा उज्ज्वल निकाल

विद्यालयाचा इयत्ता माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१८ चा शेकडा निकाल १०० टक्के लागला असून कु. श्रुती श्रीकृष्ण चिलमे व चि. प्रतिक प्रविण माने हे प्रत्येकी ९८.८% गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम आले आहेत, कु. सानिका श्रीनिवास साळुंके व चि. शुभम संजय चामे हे प्रत्येकी ९८.४% गुण मिळवून विद्यालयात द्वितीय आले आहेत तर चि. ऋषिकेश अशोक शिंदे हा विद्यार्थी ९८.२% गुण मिळवून विद्यालयात तृतीय आला आहे. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत विद्यालयाच्या निकालाचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे:

एकूण विद्यार्थी१०३
९८% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त विद्यार्थी
९०% ते ९७% गुण प्राप्त विद्यार्थी ३६
७५% ते ८९% गुण प्राप्त विद्यार्थी ३८
६०% ते ७४% गुण प्राप्त विद्यार्थी १९
४५% ते ५९% गुण प्राप्त विद्यार्थी
३५% ते ४४% गुण प्राप्त विद्यार्थी