8 June 2019 - विद्यालयाचा मार्च २०१९ दहावी परीक्षेचा उज्ज्वल निकाल

विद्यालयाचा इयत्ता माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ चा शेकडा निकाल १०० टक्के लागला असून कु. राधिका अनंत भोईबार हिने ९९.६% गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम आली आहे, चि. हर्षवर्धन राजकुमार मुळे याने ९८.४% गुण मिळवून विद्यालयात द्वितीय आला आहे तर चि. हार्दिक बब्रुवान माळी व चि. ओमदत्त विनोद साखरे हे प्रत्येकी ९८.२% गुण मिळवून विद्यालयात तृतीय आले आहेत. शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत विद्यालयाच्या निकालाचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे:

एकूण विद्यार्थी११६
९०% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त विद्यार्थी ३६
७५% ते ८९% गुण प्राप्त विद्यार्थी ४७
६०% ते ७४% गुण प्राप्त विद्यार्थी २१
४५% ते ५९% गुण प्राप्त विद्यार्थी
३५% ते ४४% गुण प्राप्त विद्यार्थी