१७ जून २०२२ - इयत्ता १०वी वर्गाचा निकाल - अभिनंदन सोहळा