१७ सप्टेंबर २०२१ - विद्यालयात मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिन उत्साहात साजरा