१७ सप्टेंबर २०२२ - विद्यालयात मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन उत्साहात साजरा