१९ ऑगस्ट २०२२ - विद्यालयात गोकुळाष्टमी सण उत्साहात साजरा करण्यात आला.