२५ ऑगस्ट २०२२ - बैलपोळा सणानिमित्त विद्यालातील विद्यार्थ्यांचे मातीकाम