३ जानेवारी २०२३ - सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी परिपाठ सादर केले.