०५ जुलै २०२२ - विद्यालयातील सहशिक्षिका सौ.भावना शेवाळकर यांचा निरोप सभारंभ