०९ जुलै २०२२ - विद्यालयात आषाढी एकादशीनिमित्त बालदिंडी काढण्यात आली